Regulamin Klubu Młodzieżowego został stworzony przez członków zduńskowolskiego oddziału stowarzyszenia "Trampolina dla Polski".